Landsmøtenervar

No nærmar det seg landsmøte med stormskritt. Dette gjer at me i sentralstyret har mykje me skal rekke over på sentralstyremøta våre, og nokre gonger held me på ut i seine nattetimar. Då er det viktig at me passar på at alle kosar seg, og at humøret er på topp (sjølv om ikkje alltid humoren er det). I går hadde me «heimemøte» hjå skrivaren. Me åt spinatpai (må jau halde sentralstyret sunne og friske) og til dessert hadde me ymse frukt dyppa i sjokolade. NAM! Her kjem eit lite bilete frå gårsdagen for dei som lurar på korleis me har det på møta våre.

Frå venstre: Kristofer Olai Ravn Stavseng, Karl Peder Mork, Johanne Marie Kydland Torvund, handa til Vebjørn Sture. Fotograf: Anne Straume

Frå venstre: Kristofer Olai Ravn Stavseng, Karl Peder Mork, Johanne Marie Kydland Torvund, handa og litt av håret til Vebjørn Sture. Fotograf: Anne Straume

Vil du vera med på laget?

Velkomen til eit nytt år med nye høve! I år vert 17. mars datoen for val av nye styre og utval i Norsk Målungdom, og det er denne kjekke gjengen som har ansvar for å få framlegga på plass. Valnemnda er i full gang med spørjing og graving etter jol, og me set stor pris på innspel om du veit om nokon som bør sitja anten i landsstyret eller sentralstyret i NMU. Kanskje har du til og med lyst sjølv?

Landsstyret har møte 5 gonger i året, og er det øvste politiske organet i NMU. Her ynskjer me å ha alle slags målungdomar frå heile landet representerte. Reise til møta vert dekt, og vervet gjev gyldig politisk fråvere frå skulen. Sentralstyret har møte og dugnad éin gong i veka, og har ansvar for den daglege drifta av organisasjonen. Å sitja i eit organisasjonsstyre er ingen dum idé, sidan det gjev deg mange nye vener og verdifull rønsle som du tek med deg vidare.

 Ta gjerne kontakt med oss om kva det måtte vera. Du får tak i oss ved å senda e-post eller ringja til maria(a)nynorsk.no / 984 49 607 eller eva(a)nynorsk.no / 971 49 323.

Sjølvbilete av valnemnda: Eva Holthe Enoksen, Vegard Storsul Opdahl, Maria Svendsen og Bror-Magnus Sviland Strand (vara). Tone Rossow (vara) var ikkje til stade

Ikkje lat deg hersa med

Tidleg solnedgang, prematur julepynt, trafikkaos når snøen kjem. På eit vis er det ganske greitt med nokre faste, årlege haldepunkt i november – men eitt kunne me godt vore forutan: bokmålsoppgåver på eksamen.

Kvart bidige år er det den same melodien: Institutt etter fakultet etter institutt etter fakultet på universitet etter høgskule etter universitet etter høgskule gjev fullstendig beng i studentane sine språklege rettar.

Dersom du har meldt deg opp til eksamen på nynorsk, skal du i utgangspunktet få oppgåvene på nynorsk utan noko vidare. Men neidå. Gong etter gong ligg ikkje oppgåvene føre på nynorsk. Og gjer dei det, er ikkje nynorskoppgåvene til å forstå, eller så seier oppgåvetekstane noko anna enn oppgåvetekstane på bokmål – og det er sjølvsagt bokmålsoppgåvene som vert rekna som fasit.

Dette er det altså ingen grunn til å finna seg i. Sjølvsagt skal universitet og høgskular fylgja lovene, og sjølvsagt har universitet og høgskular tilgjengeleg språkkompetanse. Det handlar om at dei ikkje gidd, om at dei ikkje bryr seg. Og då må me bruka det einaste språket dei forstår: Klåre og tydelege tilbakemeldingar, gjerne med kopi til både Språkrådet og den lokale studentpressa.

Er du usikker på korleis du klagar? Fortvil ikkje – Norsk Målungdom har gjort det heile ganske så enkelt for deg! Bruk standardklageskjemaet på heimesidene våre, så formidlar me klagen vidare på dine vegner, med kopi til Språkrådet.

Så: Lukke til – både med eksamen, og med eventuelle klagar! 🙂

Verveinnspurt!

OK, alle saman: Me har 39 dagar igjen av året, og me har 153 medlemer å verva for å nå målet om 1000 teljande medlemer i 2012. Med ein god innspurt fram mot jul bør det vera fullt mogleg, så no er det berre å verva for full maskin! Som ei lita gulrot inn i den mørke årstida, kan me lokka med ein sesongvervepremie: Du får eit NMU-refleksband for kvar einaste verving!

Så, kva ventar du på? Anne på kontoret er i alle fall klar til å senda deg refleksar så snart du byrjar å verva. 🙂

Anne vil at du skal verva for å få deg ein refleks! Som det står på dei lekre og moterette refleksbanda: Me har ikkje éin nynorskbrukar å mista!

(Hugs: digital verveblokk finn du ved å klikka deg inn på målungdom.no med ein smarttelefon. Elles kan du også verva med SMS – då får du den du vervar til å senda NMU100 namn, fødeår, e-post, verva av [namnet ditt] til 2090. Då vert 100 kroner, som dekkjer medlemskontingent for både 2012 og 2013 (20 kr i rabatt!), trekt frå telefonrekninga.

Landsstyremøtet dag to!

“Hei bloggen” seier Vebjørn Sture

No har me nett satt oss attende til møtebordet etter lunsj. I tillegg til brødmat hadde me restar frå middagen i går. Bønne-chilli-sjokolade-walnøttgryte med lefse attåt. Oppskrifta er henta frå Green Kitchen Stories. Med mykje chilli og mykje sjokolade vart gryta ein stor suksess, meiner no i alle fall eg!

Middagslunsjen

Middagslunsjen

For å få møtelyden i gong song me “Leitande etter blåmann”. For dei som ikkje kan teksten, her er han:

På leit etter blåmann

Leitande etter blåmann

 

Snikkaren

I dag har me gjort alt me kan for å få det fint i stova før vårt vyrde landsstyre kom. Me har rydda og kasta søppel, vaska og skura, og ikkje minst har me hengt opp alle dei fine bileta våre. Det gjekk so lett når me har ein snikkar som leiar. Her har de eit bilete frå dagen:

Snikkaren

Snikkar Sture

Delar av Landsstyret som sitt sprikra foram framsyninga av Ut i vår hage

Delar av Landsstyret som sitt sprikra foran framsyninga av Ut i vår hage

Me snikra medan me hadde Byggmeister Bob på høgtalerane. Landsstyret vart so glade då dei såg dette. For å vise kor glade me er i dei har me no bake kake, og den et dei medan dei ser på Ut i vår hage. Flott stemning på landsstyremøtet dag 1. Følg med for oppdateringar om dag 2.

 

WORDFEUD PÅ NYNORSK

Her på kontoret er me like glade som alle andre for at me no kan spele wordfeud på nynorsk. Me speler natt og dag, og det er ei intens tevling om kven som er best. For alle som lurar er det ikkje Vebjørn, men meg! Her har de prov!

Kan òg avsløre at tidlegare leiar, Janne, ikkje er så god i spelet ho heller, når ho speler mot meg. Sjølvutnemd meister!

Ny epoke, – målferd er starten

 

Det er vel på tide at bloggen vert litt oppdatert!

No har sentralstyret(SST) vore på målferdsrunde 1 av 2 i haust. Det heile vart gjennomført med brast og bram for å nytte orda til Karl Peder. Til saman var me innom 15 skular den veka. På Kvitunds gymnas praktiserar dei likestilling mellom nynorsk og bokmål mellom anna i morgonbønen. Det er ganske kult at dei klarar det på ein skule der det er blanda om elevane har nynorsk eller bokmål som hovudmål. Og ikkje minst er det viktig!

Det varmar eit nynorsk<3

Noko av det kulaste med målferd er at me får sjå nye stader i Noreg.

Som Sundkil bro i Kviteseid, som var ein del av riksveg 41 fram til 2003. Då kom Kviteseid bru. Me gler oss til målferdsrunde 2/2!

Sola skin på den som skriv nynorsk

Landsmøtet er berre seks små dagar unna, og regnet sildrar nedover Vossevangen, slik det sømer seg på denne tida av året. Men! Den som frykta skitvêr under landsmøtet (t.d. underteikna), får tenkja om att. Sjå berre her korleis himmelen er spådd å gå frå det våtaste grå til det hottaste blå så snart målfolket inntek Voss! Merk også den glidande overgangen på torsdagen, når landsstyret samlar seg til det førebuande eindagsmøtet på Voss.

Tilfeldig? Trur ikkje det, nei. 🙂