Læreplansiger!

Læreplanen i norsk vart offentleggjort tidlegare i dag.  Marit Aakre Tennø, leiar i Mållaget, og Vebjørn Sture, leiar i Norsk Målungdom, satt på gjerde og venta på pressemelding frå kunnskapsdepartementet.Marit og Vebjørn

Vebjørn med mozell

Det er litt av kvart å juble for i den nye læreplanen, her er noko av det me jublar over i dag:

– likestilte kompetansemål for bokmål og nynorsk,

– tidlegare start med sidemål. Lesing og lytting heilt frå starten, eksperimenterande skriving frå 5. trinn. Me bad om 4. trinn, men det er uansett fleire steg i rett retning,

– eigen sidemålskarakter på 10. trinn og VG3,

– betre grunngjeving for sidemål i føremålsteksten.

Dette er ein læreplan på rett veg, med mykje NMU-politikk på mange område. Me har vore både i avis og på radio i dag. Det har vore god stemning på skrivarstova og me feira læreplanen i lunsjen med sushi og mozell.

Sidemål for full musikk

Sidemålsballen rullar verre enn på lenge. Det kan vera vrient å halda seg oppdatert på kva som skjer, så her er ei lita oppsummering med eit utval peikarar til diverse nyhendesaker.

Sjølve saka:
– Høgre sitt landsmøte har vedteke ei fråsegn der dei går inn for å avskaffa obligatorisk sidemål i ungdomsskulen. Høgre er frå før tilhengjar av å gjera akkurat det same i vidaregåande, men no har dei altså også gått inn for å avskaffa obligatorisk sidemålet over heile fjøla.

Lyspunkt:
– Det finst mykje motstand sentralt i partiet mot vedtaket. Arne Hjeltnes (sentralstyremedlem) var mellom dei mest profilerte sidemålstilhengjarane på talarstolen, og både Erna Solberg (leiar) og Jan Tore Sanner (nestleiar) var mellom dei som røysta mot å fjerna sidemålet. (http://politisk.tv2.no/nyheter/hoyre-vil-fjerne-obligatorisk-sidemal/)
– Det finst også motstand i «distrikts-Høgre». Eitt døme er ordføraren på Stord, Liv Kari Eskeland, som har uttalt at ho vil mobilisera Vestlandet til kamp! (http://www.sunnhordland.no/article/20110509/NYHENDE/705099983)
– Tilsvarande lovnader kjem også frå Sogn og Fjordane Høgre, som lovar omkamp i sidemålssaka når Høgre skal meisla ut valprogrammet for neste stortingsperiode. (http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article5600801.ece, http://www.firda.no/nyhende/article5601461.ece)
– Sogn og Fjordane Unge Høgre er på parti med sidemålet! (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7624228)

Reaksjonar:
– Romsdals Budstikke kallar – på leiarplass! – vedtaket for «eit kupp» (http://www.rbnett.no/meninger/leder/article336965.ece)
– Thor Bjarne Bore, Venstre-nestor som tidlegare har vore m.a. redaktør for Aftenbladet, Vårt Land og RB, slaktar vedtaket opp og i mente på Aftenbladet-bloggen sin (http://www.aftenbladet.no/wp/borebloggen/2011/05/09/frivillige-2-gradsligninger/)
– Avisa Sunnhordland brukar leiarspalta si til å varsla eit dårleg lokalval for Høgre i kommunane i Sunnhordland (http://www.sunnhordland.no/article/20110510/LEIAR/705109985)
– Twitter-straumen kan de lesa sjølv. Eg registrerer (i skrivande stund) stor overvekt av støtte for sidemålsopplæring. (http://twitter.com/#!/search/sidem%C3%A5l)
– Troms Folkeblad åtvarar Høgre mot å «kødde med Bunads-Høgre» (http://www.folkebladet.no/meninger/leder/article453206.ece)
– Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende meiner Høgre sitt framlegg vil gjera sidemålet til eit «kosefag» (http://www.bt.no/meninger/kommentar/kobbeltveit/Hoegre-og-Frps-nye-kampsak-2498204.html)

Målungdomen:
– Janne var i radiodebatt med Elisabeth «Nynorsk er fint i dikt» Aspaker* på Dagsnytt 18 i går. (http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/262753/)
– Tone var i Budstikka på sundag (https://web.retriever-info.com/services/facsimile/pdf_id-020079201105072X7pwv2vLjKY3nqDEI2kAOz9100001010224_x-019b2a0aa873502431d2451c346fb68f_mt-print_y-785cf922170867c1417ea91e08ca9a1e.pdf)
– Eg er i Solabladet i dag (https://web.retriever-info.com/services/facsimile/pdf_id-055107201105102K24uc0WYdj21LYTXG0E7MDq10000101050c_x-58ae0d29d98432ba43f0fdf60d86832a_mt-print_y-eb3d417998f023a80278cbe3f29d3177.pdf) og har elles starta ei lita Facebook-side til støtte for dei mindretalsverande sidemålsheltane i Høgre (http://www.facebook.com/pages/Moralsk-st%C3%B8tte-til-sidem%C3%A5lsvenlege-H%C3%B8gre-folk/144992338905501)

Mållaget:
– Leiar Håvard Øvregård (som også er Høgre-mann …) kallar Høgre «kunnskapslause» (http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/hoeyre-faar-nynorskkjeft-3488934.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), seier dei «gjer knefall for Unge Høgre» (http://www.nationen.no/2011/05/10/politikk/hogre/nynorsk/hoyre/noregs_mallag/6621039/) og hevdar dei går til åtak på nynorsk som nasjonalspråk (http://framtida.no/articles/hogre-til-angrep-pa-nynorsk-som-nasjonalsprak). Han skriv også at Høgre, om dei får gjennomslag, vil leggja berebjelken for norsk språkpolitikk i hendene på 13-åringar (http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Debatt/Debattinnlegg-2011/Ikkje-lat-Hogre-svekkje-nynorsken/)
– Nestleiar Aud Søyland meiner vedtaket er starten på ein kampanje mot jamstellingsvedtaket av 1885 (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4116595.ece)
– Mållaget har også laga eit oversyn over «5 mytar om sidemål» (http://www.nm.no/tekst.cfm?id=3304)

Sådär. Slik ser det ut til no, og det kjem sikkert meir. De kan vel halda dykk oppdaterte på nynorsk.no og nm.no frametter, kan henda eg også oppdaterer denne saka her om det passar seg slik. Og: Om nokon kjenner skrivekløa, så er det sjølvsagt berre å fyra laus med lesarbrev og presseutspel – skal me snu Høgre treng me alt det trykket me kan få!