Jølstratur med sentralstyret

Ein gong i halvåret samlar NMU-sentralstyret seg ei helg for å gå gjennom arbeidsmåtar, skolera seg, lada nynorskbatteria litt og planleggja arbeidet i tida som kjem. Denne gongen nytta det nye sentralstyret høvet til å leggja samlinga til Jølster i Sunnfjord – heimbygda til NMU-leiar Janne Nygård! Dei konkrete resultata får de sjå utover hausten og vinteren, men i mellomtida kan de kosa dykk med litt fotografisk dokumentasjon.

Ferja Fodnes - Mannheller

Då me såg utsikta gjekk det opp for oss at me ville få veldig fine gruppebilete dersom me stilte oss i vegen for henne. Så då vart det fotoseanse.

Ferja Fodnes - Mannheller

Men det er naturlegvis avgrensa kor lenge me evnar å halda maska.

Ferja Fodnes - Mannheller

Dagens best kledde: Baksetet i bilen, som tilsynelatande hadde bytt klesdrakt med leiar-Janne.

Ferja Mannes - Fodheller

For eit stakka sekund evna me å halda maska igjen.

Ferja Fodheller - Mannes

... men lenge vara det ikkje.

Mannheller: Fodnes - Ferja

Me prøvde å plukka reint baksetet for skabb. Heilt til me innsåg at det var leiaren som skjulte seg inni leopardpelsen.

Jølstravatnet

Vel framme i Jølster kunne me konstatera at den fremste kvaliteten kommunen ynskjer å framheva seg sjølv med, er at Jølster er i eit fylke ...

Jølstravatnet

Men jammen er Jølster flott, kva?

Astruptunet, Jølster

Det er vel ikkje utan grunn at dei kallar Sogn og fjordane for «Trivselsfylket»

Astruptunet, Jølster

Sopp veks der òg. Noko som ganske raskt førde til litt «strekk i feltet», som det heiter på fint.

Jølstruptunet, Aster

På laurdagen tok me oss ein tur til Astruptunet, der Janne pla jobba om sumrane.

Astrupjølster, Tunet

Vel inne på Astruptunet var jamvel stearinljosa strategisk plasserte.

Jølstertunet, Astrup

«Er kvardagen grå og skivene slappe? Legg om til nynorsk, og bøy nokre kjappe (verb)!»

Tunstrupet, Stjølaster

Leiar-maten

Strupalsterjøl, Tenut

«Jølstralappen». Gjeld langs heile sørsida av Jølstravatnet.

Ein litt annleis bursdag

I dag, 3. august, er det 50 år sidan Norsk Målungdom vart skipa. I utgangspunktet tenkte me å markera 50-årsdagen med eit realt lurveleven av aksjonar, kake, fest og moro. Men av grunnar som de alle kjenner til, er stemninga både i organisasjonen og samfunnet elles framleis nokså dempa, og det kjentest ikkje rett å gjennomføra feiringa nett slik me tenkte før sumaren.

Så då gjer me det litt annleis. Jubileumsdagen i dag brukar me til å markera engasjementet og samhaldet på tvers av ungdomsorganisasjonane. Difor samlar me oss til ei lita markering på Teaterplassen i Oslo, rett utanfor Skrivarstova, klokka 15 i ettermiddag. Der legg me ned litt blomar, seier nokre ord, og så set me oss ned på Oslo Mek for triveleg lag og sosialt samvere etterpå.

Alle er velkomne, målungdom eller ikkje, unge og vaksne. Du kan gjerne ta med ein ven eller ein blome, men du er naturlegvis like velkomen utan – me samlar oss fyrst og fremst for å treffast, minnast dei som er borte og heidra minnet deira med å knyta nye band på tvers av hjartesaker og organisasjonsgrenser.

Vel møtt.