Opplading til sumarleir, #3

Ja, folkens, episode tre i den vesle biletføljetongen vår er endeleg her. Denne gongen skrur me klokka tilbake til retteleg gamle dagar, til den gongen då Kjell Magne Bondevik var stasminister. I dei tidene var 2011-russen framleis berre åttandeklassingar, klimaspørsmålet var framleis sjeldan på dagsorden utanfor naturfagsbøkene, Noreg låg tjue plassar under Sverige og Danmark på FIFA-rankinga, underskriftskampanjen Slepp nynorsken til! samla smått ufattelege 36 000 – trettiseks tusen – underskrifter for å opphevda nynorskforbodet i VG og Dagbladet og den nye Svinesundsbrua var rykande fersk. Eg snakkar med andre ord om 2005, året då Norsk Målungdom feira 100 års sjølvstende frå Sverige med å leggja sumarleiren til Marstrand i Kungälv kommun, utanfor Göteborg.

Som du ser er det mykje som har endra seg dei siste seks åra. Bondevik er historie, 2011-russen er russ, klimakampen har dundra og gått i lange tider, Noreg ligg (i alle fall til saman …) godt over tjue plassar høgare enn Sverige og Danmark, me har bytt underskriftskampanje med maskinomsetjing-av-nettutgåvene-til-VG-og-Dagbladet-kampanje, og dei som køyrer over Svinesundsbrua har snart fullførd ein tredel av bompengeperioden.

Sumt er likevel ved det gamle: Framleis skipar me til sumarleirar, framleis kulminerer dei i ein heidundrande sumarleirfest siste kvelden. Og framleis går dette føre seg ved at kremen av norsk ungdom kler seg i høvelege klede, med høvelege frisyrar og drikk høveleg appelsinbrus med fotofjeset parat. Sjå berre her:

Halldis og Jens er kledde til fest!

Her er i sanning det som på sidemål heiter «Kodak Moment». Legg særleg merke til Arild Rønsen-looken på skjorta til den kjekke (og den gongen også unge) herremannen til høgre!

Sidemål for full musikk

Sidemålsballen rullar verre enn på lenge. Det kan vera vrient å halda seg oppdatert på kva som skjer, så her er ei lita oppsummering med eit utval peikarar til diverse nyhendesaker.

Sjølve saka:
– Høgre sitt landsmøte har vedteke ei fråsegn der dei går inn for å avskaffa obligatorisk sidemål i ungdomsskulen. Høgre er frå før tilhengjar av å gjera akkurat det same i vidaregåande, men no har dei altså også gått inn for å avskaffa obligatorisk sidemålet over heile fjøla.

Lyspunkt:
– Det finst mykje motstand sentralt i partiet mot vedtaket. Arne Hjeltnes (sentralstyremedlem) var mellom dei mest profilerte sidemålstilhengjarane på talarstolen, og både Erna Solberg (leiar) og Jan Tore Sanner (nestleiar) var mellom dei som røysta mot å fjerna sidemålet. (http://politisk.tv2.no/nyheter/hoyre-vil-fjerne-obligatorisk-sidemal/)
– Det finst også motstand i «distrikts-Høgre». Eitt døme er ordføraren på Stord, Liv Kari Eskeland, som har uttalt at ho vil mobilisera Vestlandet til kamp! (http://www.sunnhordland.no/article/20110509/NYHENDE/705099983)
– Tilsvarande lovnader kjem også frå Sogn og Fjordane Høgre, som lovar omkamp i sidemålssaka når Høgre skal meisla ut valprogrammet for neste stortingsperiode. (http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article5600801.ece, http://www.firda.no/nyhende/article5601461.ece)
– Sogn og Fjordane Unge Høgre er på parti med sidemålet! (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7624228)

Reaksjonar:
– Romsdals Budstikke kallar – på leiarplass! – vedtaket for «eit kupp» (http://www.rbnett.no/meninger/leder/article336965.ece)
– Thor Bjarne Bore, Venstre-nestor som tidlegare har vore m.a. redaktør for Aftenbladet, Vårt Land og RB, slaktar vedtaket opp og i mente på Aftenbladet-bloggen sin (http://www.aftenbladet.no/wp/borebloggen/2011/05/09/frivillige-2-gradsligninger/)
– Avisa Sunnhordland brukar leiarspalta si til å varsla eit dårleg lokalval for Høgre i kommunane i Sunnhordland (http://www.sunnhordland.no/article/20110510/LEIAR/705109985)
– Twitter-straumen kan de lesa sjølv. Eg registrerer (i skrivande stund) stor overvekt av støtte for sidemålsopplæring. (http://twitter.com/#!/search/sidem%C3%A5l)
– Troms Folkeblad åtvarar Høgre mot å «kødde med Bunads-Høgre» (http://www.folkebladet.no/meninger/leder/article453206.ece)
– Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende meiner Høgre sitt framlegg vil gjera sidemålet til eit «kosefag» (http://www.bt.no/meninger/kommentar/kobbeltveit/Hoegre-og-Frps-nye-kampsak-2498204.html)

Målungdomen:
– Janne var i radiodebatt med Elisabeth «Nynorsk er fint i dikt» Aspaker* på Dagsnytt 18 i går. (http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/262753/)
– Tone var i Budstikka på sundag (https://web.retriever-info.com/services/facsimile/pdf_id-020079201105072X7pwv2vLjKY3nqDEI2kAOz9100001010224_x-019b2a0aa873502431d2451c346fb68f_mt-print_y-785cf922170867c1417ea91e08ca9a1e.pdf)
– Eg er i Solabladet i dag (https://web.retriever-info.com/services/facsimile/pdf_id-055107201105102K24uc0WYdj21LYTXG0E7MDq10000101050c_x-58ae0d29d98432ba43f0fdf60d86832a_mt-print_y-eb3d417998f023a80278cbe3f29d3177.pdf) og har elles starta ei lita Facebook-side til støtte for dei mindretalsverande sidemålsheltane i Høgre (http://www.facebook.com/pages/Moralsk-st%C3%B8tte-til-sidem%C3%A5lsvenlege-H%C3%B8gre-folk/144992338905501)

Mållaget:
– Leiar Håvard Øvregård (som også er Høgre-mann …) kallar Høgre «kunnskapslause» (http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/hoeyre-faar-nynorskkjeft-3488934.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), seier dei «gjer knefall for Unge Høgre» (http://www.nationen.no/2011/05/10/politikk/hogre/nynorsk/hoyre/noregs_mallag/6621039/) og hevdar dei går til åtak på nynorsk som nasjonalspråk (http://framtida.no/articles/hogre-til-angrep-pa-nynorsk-som-nasjonalsprak). Han skriv også at Høgre, om dei får gjennomslag, vil leggja berebjelken for norsk språkpolitikk i hendene på 13-åringar (http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Debatt/Debattinnlegg-2011/Ikkje-lat-Hogre-svekkje-nynorsken/)
– Nestleiar Aud Søyland meiner vedtaket er starten på ein kampanje mot jamstellingsvedtaket av 1885 (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4116595.ece)
– Mållaget har også laga eit oversyn over «5 mytar om sidemål» (http://www.nm.no/tekst.cfm?id=3304)

Sådär. Slik ser det ut til no, og det kjem sikkert meir. De kan vel halda dykk oppdaterte på nynorsk.no og nm.no frametter, kan henda eg også oppdaterer denne saka her om det passar seg slik. Og: Om nokon kjenner skrivekløa, så er det sjølvsagt berre å fyra laus med lesarbrev og presseutspel – skal me snu Høgre treng me alt det trykket me kan få!

Opplading til sumarleir, #2

Som eit lite avbrekk opp ei all sidemålsviraken presenterer me andre del i oppladingsserien av biletblogging fram mot den makelause jubileumssumarleiren på Vinstra 5.-10. juli som du berre MÅ melda deg på med det absolutt aller fyrste. Som sist er det bilete frå tidlegare sumarleirar som er tingen, og me byter motiv frå fotballturnering til logistikk. Leigebilane me ordnar oss til ulike tilskipingar er ofte av verneverdig karakter, og det museale klimakset kjem til vanleg nettopp på sumarleirane. Lat oss mimra litt tilbake til sumarleiren i Arendal i 2010, og den … unike … doningen som etter kort tid vart oppkalla etter den velkjende atomubåten Kursk:

Leigebilen me hadde under sumarleiren i Arendal i 2010.

Uran eller plutonium? Neimen om eg veit, men bilen minna farleg mykje om korleis engelskspråklege actionfilmar ville ha framstilt eit mobilt lagerhus for brenselsstavar i Murmansk. MEN, som alltid, det er det indre som tel: Bilen sveiv som berre juling, og frakta attpåtil sentrallekken heim til Oslo i tide til VM-finalen! (At den enorme storleiken seinare på kvelden avfødde ei parkeringsbot, får me heller sjå mellom fingrane ...)

Organisasjonsøkonomi, ikkje akkurat ein kioskveltar

Hei, eg heiter Eva, og eg er økonomiansvarleg i målungdomen. Når eg ikkje skriv på denne bloggen spesielt ofte, handlar det ikkje om at eg ikkje likar bloggen, konseptet blog eller at verda skal få vita meir om kva som skjer i sentralstyret (dersom dei vil det, då). Det er heller ikkje noko forsøk på å sabotera eit ypperleg intiativ. Men skal eg vera ærleg (og det bør ein jo), veit eg ikkje heilt kva eg skal skriva om. Som økonomiansvarleg har eg det ærefulle og tidvis frustrasjonsskapande oppdraget å føra rekneskap og halda økonomien under oppsyn.

Eg koser meg når eg fører rekneskap, kanskje spesielt når eg har tid nok, folk har vore flinke til å levera kvitteringane sine og alt stemmer. Eg skal ærleg innrømma at det ikkje er like morosamt når dei som leverer tenester til oss klarer å skriva at dei skal fakturera oss for eitt øre meir enn det dei faktisk trekk frå kontoen. Korleis er det i det heile teke mogleg?

Når eg no har skrive to avsnitt om økonomien, forstår de gjerne kvifor eg ikkje skriv her spesielt ofte. Organisasjonsøkonomi vert nok aldri ein kioskveltar. Dersom du derimot treng nokon som kan hjelpa deg med å lesa over ein frifondsøknad, forklara kredit og debit eller setja opp eit budsjett for lokallaget, då er eg rett kvinne. Det finst alltid ein bilagsperm* å sortera medan eg ventar.

*Perm me oppbevarer dokumentasjon, dvs kvitteringar/rekningar på innkomene/utlogene i rekneskapen.

Opplading til sumarleir, #1

Oi! Der var me allereie i mai, og det er no altså berre to månader att til årets store hæppening (som det heiter på sidemål) – jubileumssumarleiren på Vinstra 5.-10. juli. Det er med andre ord på tide å byrja oppladinga, og det gjer me med biletsnacks frå sumarleirar som har vore. I dag, eit blinkskot frå den tradisjonsrike fotballturneringa, som illustrer til fulle kor lågt me legg lista til ferdigheiter, både når det gjeld skot og målvaktsspel. 🙂

Nedst frå venstre: Eirik viser aktivt og oppsøkjande forsvarsspel, Ulrikke demonstrerer den til då ukjende målvaktsteknikken "kneklypa", og Kristian har innteke rolla som den døyeleg effektive måltjuven som er like god med venstre som med høgre. Øvst frå venstre: Jens tilbyd ei kjærleg, støttande hand til sportsfotograf Anne Guro. Bak kamera: Odin. Biletet er frå den særs minneverdige sumarleiren i Aurland i Sogn i 2008.