Opplading til sumarleir, #3

Ja, folkens, episode tre i den vesle biletføljetongen vår er endeleg her. Denne gongen skrur me klokka tilbake til retteleg gamle dagar, til den gongen då Kjell Magne Bondevik var stasminister. I dei tidene var 2011-russen framleis berre åttandeklassingar, klimaspørsmålet var framleis sjeldan på dagsorden utanfor naturfagsbøkene, Noreg låg tjue plassar under Sverige og Danmark på FIFA-rankinga, underskriftskampanjen Slepp nynorsken til! samla smått ufattelege 36 000 – trettiseks tusen – underskrifter for å opphevda nynorskforbodet i VG og Dagbladet og den nye Svinesundsbrua var rykande fersk. Eg snakkar med andre ord om 2005, året då Norsk Målungdom feira 100 års sjølvstende frå Sverige med å leggja sumarleiren til Marstrand i Kungälv kommun, utanfor Göteborg.

Som du ser er det mykje som har endra seg dei siste seks åra. Bondevik er historie, 2011-russen er russ, klimakampen har dundra og gått i lange tider, Noreg ligg (i alle fall til saman …) godt over tjue plassar høgare enn Sverige og Danmark, me har bytt underskriftskampanje med maskinomsetjing-av-nettutgåvene-til-VG-og-Dagbladet-kampanje, og dei som køyrer over Svinesundsbrua har snart fullførd ein tredel av bompengeperioden.

Sumt er likevel ved det gamle: Framleis skipar me til sumarleirar, framleis kulminerer dei i ein heidundrande sumarleirfest siste kvelden. Og framleis går dette føre seg ved at kremen av norsk ungdom kler seg i høvelege klede, med høvelege frisyrar og drikk høveleg appelsinbrus med fotofjeset parat. Sjå berre her:

Halldis og Jens er kledde til fest!

Her er i sanning det som på sidemål heiter «Kodak Moment». Legg særleg merke til Arild Rønsen-looken på skjorta til den kjekke (og den gongen også unge) herremannen til høgre!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *