Opplading til sumarleir, #1

Oi! Der var me allereie i mai, og det er no altså berre to månader att til årets store hæppening (som det heiter på sidemål) – jubileumssumarleiren på Vinstra 5.-10. juli. Det er med andre ord på tide å byrja oppladinga, og det gjer me med biletsnacks frå sumarleirar som har vore. I dag, eit blinkskot frå den tradisjonsrike fotballturneringa, som illustrer til fulle kor lågt me legg lista til ferdigheiter, både når det gjeld skot og målvaktsspel. 🙂

Nedst frå venstre: Eirik viser aktivt og oppsøkjande forsvarsspel, Ulrikke demonstrerer den til då ukjende målvaktsteknikken "kneklypa", og Kristian har innteke rolla som den døyeleg effektive måltjuven som er like god med venstre som med høgre. Øvst frå venstre: Jens tilbyd ei kjærleg, støttande hand til sportsfotograf Anne Guro. Bak kamera: Odin. Biletet er frå den særs minneverdige sumarleiren i Aurland i Sogn i 2008.

3 thoughts on “Opplading til sumarleir, #1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *