#Vossamaol

Kort statusrapport frå Vossevangen: Målungdomslaget Vossamaol er starta opp! Til saman tolv ettermiddagsfriske folkehøgskuleelevar fann vegen til skipingsmøtet, som resulterte i både fleire innmeldingar og eit feiande flott styre i Norsk Målungdoms ferskaste (og kanskje mest veldøypte …) lokallag! Her er eit bilete av 80 % av styret, som i sjølvsikker positur står og skuggar for utsikta til europaveg 16.

Målungdomslaget Vossamaol, her representert av styret minus meirverdigavgift (80 %, liksom. 4/5.)

Fire av fem styremedlemer i det nyskipa Målungdomslaget Vossamaol