Verveinnspurt!

OK, alle saman: Me har 39 dagar igjen av året, og me har 153 medlemer å verva for å nå målet om 1000 teljande medlemer i 2012. Med ein god innspurt fram mot jul bør det vera fullt mogleg, så no er det berre å verva for full maskin! Som ei lita gulrot inn i den mørke årstida, kan me lokka med ein sesongvervepremie: Du får eit NMU-refleksband for kvar einaste verving!

Så, kva ventar du på? Anne på kontoret er i alle fall klar til å senda deg refleksar så snart du byrjar å verva. 🙂

Anne vil at du skal verva for å få deg ein refleks! Som det står på dei lekre og moterette refleksbanda: Me har ikkje éin nynorskbrukar å mista!

(Hugs: digital verveblokk finn du ved å klikka deg inn på målungdom.no med ein smarttelefon. Elles kan du også verva med SMS – då får du den du vervar til å senda NMU100 namn, fødeår, e-post, verva av [namnet ditt] til 2090. Då vert 100 kroner, som dekkjer medlemskontingent for både 2012 og 2013 (20 kr i rabatt!), trekt frå telefonrekninga.