Organisasjonsøkonomi, ikkje akkurat ein kioskveltar

Hei, eg heiter Eva, og eg er økonomiansvarleg i målungdomen. Når eg ikkje skriv på denne bloggen spesielt ofte, handlar det ikkje om at eg ikkje likar bloggen, konseptet blog eller at verda skal få vita meir om kva som skjer i sentralstyret (dersom dei vil det, då). Det er heller ikkje noko forsøk på å sabotera eit ypperleg intiativ. Men skal eg vera ærleg (og det bør ein jo), veit eg ikkje heilt kva eg skal skriva om. Som økonomiansvarleg har eg det ærefulle og tidvis frustrasjonsskapande oppdraget å føra rekneskap og halda økonomien under oppsyn.

Eg koser meg når eg fører rekneskap, kanskje spesielt når eg har tid nok, folk har vore flinke til å levera kvitteringane sine og alt stemmer. Eg skal ærleg innrømma at det ikkje er like morosamt når dei som leverer tenester til oss klarer å skriva at dei skal fakturera oss for eitt øre meir enn det dei faktisk trekk frå kontoen. Korleis er det i det heile teke mogleg?

Når eg no har skrive to avsnitt om økonomien, forstår de gjerne kvifor eg ikkje skriv her spesielt ofte. Organisasjonsøkonomi vert nok aldri ein kioskveltar. Dersom du derimot treng nokon som kan hjelpa deg med å lesa over ein frifondsøknad, forklara kredit og debit eller setja opp eit budsjett for lokallaget, då er eg rett kvinne. Det finst alltid ein bilagsperm* å sortera medan eg ventar.

*Perm me oppbevarer dokumentasjon, dvs kvitteringar/rekningar på innkomene/utlogene i rekneskapen.

Februarmøtet vel overstått

I helga møttest landsstyret til det tredje av fire landsstyremøte i arbeidsperioden, og eg må verkeleg seia at dette var eit bra møte! Gode diskusjonar, triveleg stemning, og gjennomføringa skjedde til alt overmål nokolunde i samsvar med oppsett møtetid – noko som ikkje har vore sjølvsagt på februarmøte tidlegare år … Dette er nemleg det “tyngste” møtet i året, sidan dei fleste landsmøtesakene skal handsamast her – årsmelding, rekneskap, arbeidsproblem, lov- og tuftbrigde, etc.

Såleis er det ein ekstra fjør i hatten til det herlege landsstyret vårt at møtet vart så bra som det vart! 🙂 Det lover godt fram mot jubileumslandsmøtet i slutten av mars som skal vera her:

Landsmøtestaden 2011. Foto: Kjetil Ree, CC-BY-SA

Foto: Kjetil Ree, CC-BY-SA

Berre éi lita veke igjen …

… til vinterleir! Eg gler meg som ein liten unge, både til programpunkta, programpausane og – kanskje viktigast – å treffa alle dei kjekke folka som er påmelde! Og apropos det: Er du påmeldt?

Dersom ikkje: Det er klart, du kan la vera å koma, men vil du verkeleg sitja og stura resten av året fordi du ikkje fekk med deg vinterens desiderte høgdepunkt? Eg berre spør.

Og medan du tenkjer, kik litt på denne evigunge og ikkje så reint lite attråverdige herremannen som kjem på vinterleiren for å læra deg om målstoda i Wales:

Sigbjørn på vinterleiren i 2007 - han kjem i år òg!

Dette er altså Sigbjørn, tidlegare leiar i NMU, no er han telemarksforskar. Kan du motstå? Kan du?

Det kan i alle fall ikkje eg. Så då finn du meg – i lag med kremen av norsk ungdom – på Geilo frå og med neste fredag.

Jubileumsåret er i gang med eit brak

Nyttårsrakettane bles for det meste bort i år, i alle fall i Stavanger, men kva gjer vel det når nynorskverda ordnar sitt eige fyrverkeri? Til helga skal arbeidsprogramnemnda i NMU møtast for å klekka ut ein slagplan for den komande arbeidsperioden – jubileumsarbeidsperioden. Og i mellomtida kan me la oss inspirera av at dei fleste ser ut til å gjera sitt beste for å gje jubileumsåret ein nynorsk rakettstart:

– Allkunne og Wikipedia er i tottane på kvarandre. Eller, meir presist: Allkunne er i tottane på Wikipedia. (Endå ei presisering: Fram til neste nyttår heiter det naturlegvis jubileumstottane)
– Olav H. Hauge-senteret i Ulvik har premiere i morgon (eller i dag, teknisk sett).
– … og i samband med at Forum for norskfaget føreslår éin felles karakter i norsk, har sjølvaste VG laga ei heilsidesak – på nynorsk! – med stort bilete av leiar-Janne. Jø og fyse!

Og endå skriv me berre 13. januar. Dette vert litt av eit år! (Eller jubileumsår, for å vera presis)

Men for å koma til det eigentlege poenget: Dersom du sit på ein genial idé (ein jubileumsidé …) som arbeidsprogramnemnda bør få med seg, så kan du til dømes leggja att ein (jubileums-)kommentar  her på (jubileums-)bloggen. Eg kan naturlegvis ikkje lova at alle innspel vert ukritisk inkorporerte i apo-framlegget, men eg garanterer at me skal sjå på det som kjem!

Enn så lenge: Stå på, fred ut og takk, Ivar Aasen.