Snikkaren

I dag har me gjort alt me kan for å få det fint i stova før vårt vyrde landsstyre kom. Me har rydda og kasta søppel, vaska og skura, og ikkje minst har me hengt opp alle dei fine bileta våre. Det gjekk so lett når me har ein snikkar som leiar. Her har de eit bilete frå dagen:

Snikkaren

Snikkar Sture

Delar av Landsstyret som sitt sprikra foram framsyninga av Ut i vår hage

Delar av Landsstyret som sitt sprikra foran framsyninga av Ut i vår hage

Me snikra medan me hadde Byggmeister Bob på høgtalerane. Landsstyret vart so glade då dei såg dette. For å vise kor glade me er i dei har me no bake kake, og den et dei medan dei ser på Ut i vår hage. Flott stemning på landsstyremøtet dag 1. Følg med for oppdateringar om dag 2.

 

WORDFEUD PÅ NYNORSK

Her på kontoret er me like glade som alle andre for at me no kan spele wordfeud på nynorsk. Me speler natt og dag, og det er ei intens tevling om kven som er best. For alle som lurar er det ikkje Vebjørn, men meg! Her har de prov!

Kan òg avsløre at tidlegare leiar, Janne, ikkje er så god i spelet ho heller, når ho speler mot meg. Sjølvutnemd meister!

Ny epoke, – målferd er starten

 

Det er vel på tide at bloggen vert litt oppdatert!

No har sentralstyret(SST) vore på målferdsrunde 1 av 2 i haust. Det heile vart gjennomført med brast og bram for å nytte orda til Karl Peder. Til saman var me innom 15 skular den veka. På Kvitunds gymnas praktiserar dei likestilling mellom nynorsk og bokmål mellom anna i morgonbønen. Det er ganske kult at dei klarar det på ein skule der det er blanda om elevane har nynorsk eller bokmål som hovudmål. Og ikkje minst er det viktig!

Det varmar eit nynorsk<3

Noko av det kulaste med målferd er at me får sjå nye stader i Noreg.

Som Sundkil bro i Kviteseid, som var ein del av riksveg 41 fram til 2003. Då kom Kviteseid bru. Me gler oss til målferdsrunde 2/2!