Februarmøtet vel overstått

I helga møttest landsstyret til det tredje av fire landsstyremøte i arbeidsperioden, og eg må verkeleg seia at dette var eit bra møte! Gode diskusjonar, triveleg stemning, og gjennomføringa skjedde til alt overmål nokolunde i samsvar med oppsett møtetid – noko som ikkje har vore sjølvsagt på februarmøte tidlegare år … Dette er nemleg det “tyngste” møtet i året, sidan dei fleste landsmøtesakene skal handsamast her – årsmelding, rekneskap, arbeidsproblem, lov- og tuftbrigde, etc.

Såleis er det ein ekstra fjør i hatten til det herlege landsstyret vårt at møtet vart så bra som det vart! 🙂 Det lover godt fram mot jubileumslandsmøtet i slutten av mars som skal vera her:

Landsmøtestaden 2011. Foto: Kjetil Ree, CC-BY-SA

Foto: Kjetil Ree, CC-BY-SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *