Innleiing – men om kva?

Den spanande ventetida før jubileums-landsmøtet 25. – 27. mars er ikkje berre tida der snøen etter planen skal trekkja seg vekk og sopa med seg vegsalt og strøsingel frå vegkantane og gje rom for ny grøde frå markene rundt om i vårt linne land. Det er òg tida for jubileumsårsmøte i alle dei feststemte lokallaga våre! Den 23. februar får eg gledja av å vera med å skipa eit slikt…

Den 23. februar drar eg nemleg til sør-vestlandsperla Sandnes i Rogaland, for å skipa årsmøte i Målsiddisane. Møterom og band er booka. Møtet blir på L54 i Langgata, og det framåtstormande, lokale dialekt-indie-pop-rock-bandet «Sporv», skal ikkje spela ein liten akustisk-trådlaus konsert likevel, grunna «UKM». Alle som har høve til å koma, bør likevel ha notera notert seg datoen, og dukka opp kl. 18.00!

Førebels ser alt ut til å gå etter planen, med unnatak av ein liten detalj: Det hør seg og bør seg nemleg slik at den vitjande sentralstyremedlemen, i dette høvet meg, Bror-Magnus, held ei lita innleiing på årsmøte om noko viktig og interessant. Eg veit berre ikkje kva! For å gjera kort prosess på heile kvalen til valet, har eg landa på å organisera ei avrøysting her på sentralstyrebloggen over kva innleiinga mi skal dreia seg om. Me tjuvstartar årsmøtet med å fatta eit vedtak her. Teljekorps er meg sjølv. Og me røyster…

Så blei det visst innleiing om sidemål denne gongen. Godt det var så tydeleg fleirtal tidleg i prosessen så eg hadde god tid på å førebu meg. Tusen takk for at ingen røysta på «ingenting, innleiingar er så keisame…»!

Slik kjem du deg frå A) Sandnes Sentrum (togstasjonen) og Rúten til B) L54. Vel møtt!

Slik kjem du deg frå A) Sandnes Sentrum (togstasjonen) og Rúten til B) L54. Vel møtt!

(Du kan melda deg på årsmøtet si fjesbokhending her, og finna ut meir om Sporv her og her, samt høyra korleis dei høyrdest ut før dei bestemte seg for å syngja på dialekt.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *