Grimstad Målungdom er skipa

Førre torsdag kom det førebels nyaste skotet på NMU-stammen til verda, då Grimstad Målungdom vart skipa. I front for det nye laget står leiar Jørgen Vik (16), som også var initiativtakaren til lagsskipinga. Me ynskjer Grimstad-gjengen hjarteleg velkomne til nynorskens skog! 🙂

Eit lite gruppefoto frå oppstartsmøtet. Foto: Vebjørn Sture

One thought on “Grimstad Målungdom er skipa

  1. Salte bananar det ser ut som ein fin gjeng!

    Og bra mange folk! Kor mange er i styret? Det ser òg ut som om dei er unge nok til å kunna bu lengje nok i Grimstad til å klara fin overgang med nye lagsmedlemer når folk flyttar vekk. Nei, for noko fine greier dette var.

    Ventar litt magi frå den kanten det komande året 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *