5-4-3-2-1- VERV!

I det vårsola er i ferd med å fortrengja dei mørke vinterskyene, veit du at det er på tide å dra fram verveblokka igjen. I år vert det særskilt viktig å vera med å verva. Super-Ivar er nemleg ute på tur, og målet han har sett seg er å koma rundt jorda før sumarleiren tek til. Det er berre eitt problem: Raketten han reiser i treng drivstoff i form av nye vervingar.Hjelp Super-Ivar å koma rundt jorda!

Alle bidrag er gull verdt, store som små. For kvar nye medlem som vert verva får Super-Ivar litt meir drivstoff. Nokre kan verva mange, men skal raketten til Super-Ivar nå rundt jorda innan sumarleiren, er me òg heilt avhengige av at veldig, veldig mange vervar litt. For kven har vel hjarta til å sjå raketten styrta?

Så då er det berre å starta nedteljinga: 5-4-3-2-1 VERV!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *